Text Size

Stop de bezuinigingspolitiek!

Alleen samen strijden loont!

De PVV van Geert Wilders maakt een stormachtige groei door. Terecht vragen veel jongeren en arbeiders zich af, hoe deze opmars te stoppen. Want Wilders en de PVV zetten gewone mensen tegen elkaar op, terwijl we ondertussen allemaal opdraaien voor de crisis van het kapitalisme. De PvdA en diens nieuwe lijsttrekker Job Cohen profileren zich als degenen, die een tegenwicht tegen Wilders kunnen vormen. Maar de rechtse bezuinigingspolitiek van de PvdA en de andere gevestigde partijen zal Wilders niet stoppen, integendeel; het drijft jongeren en arbeiders juist in de armen van de PVV. Een socialistisch alternatief is nodig om Wilders te stoppen: samen de bezuinigingspolitiek en het kapitalisme te lijf!

Door Barbara Veger (geroyeerd)lid SP Rotterdam, artikel van het lopende nummer van de Offensief krant

Wilders wint vooral steun omdat hij gezien wordt als een rebel, die het hardste aanschopt tegen de gevestigde politiek, waar veel jongeren en arbeiders hun buik vol van hebben. En terecht! PvdA, CDA, VVD en D’66 bedrijven politiek in het belang van de rijken, over de ruggen van de gewone arbeiders. Echter, Wilders is al even neoliberaal als de gevestigde partijen: hij staat voor korten van uitkeringen, ontslaan van ambtenaren en belastingverlagingen voor de rijken. Dat hij zich opwerpt als de grote kampioen van de AOW, is puur opportunisme om stemmen te winnen.

De SP daarentegen, vecht al jarenlang tegen het neoliberale beleid en voor belangen van gewone jongeren en arbeiders, voor meer geld naar zorg en onderwijs, tegen privatiseringen etc. De SP had zich de rol van protestpartij moeten en kunnen toe-eigenen, die de PVV nu gekaapt heeft. In plaats daarvan is de SP vooral aan gaan schurken tegen de PvdA, in de hoop in de regering te komen. De nieuwe lijsttrekker van de SP, Emile Roemer, deed zelfs een oproep voor een “zo progressief mogelijke” regering van PvdA (die al jaren een asociaal beleid voert), D’66 (dat vindt dat de bezuinigingen niet ver genoeg gaan) Groen Links (dat akkoord is met doorwerken tot 67 jaar) en SP (die in zo’n regering meegezogen zou worden in een neoliberaal beleid). Het aangaan van coalities met deze partijen zal de bezuinigingen niet stoppen. Daarvoor is strijd nodig, gezamenlijke strijd van alle arbeiders. De verdeeldheid die de PVV zaait, is daarbij een hinderpaal.

De SP zou er van moeten leren, dat de PvdA weer veel steun terugwon door “nee” te zeggen tegen het CDA over Afghanistan. Als de SP keihard “nee” zegt tegen de bezuinigingspolitiek, die verder door alle andere partijen onderschreven wordt, en “ja” tegen een socialistisch alternatief op het kapitalisme, kan de SP weer heel hard groeien als instrument van de arbeidersbeweging. Wij roepen dan ook op, bij de landelijke verkiezingen SP te stemmen. Maar stemmen alleen is niet genoeg. Om een partij uit te bouwen die staat voor een arbeidersbeweging, onafhankelijk van de staat en de bazen, een partij die niet meegaat in de logica van het meeregeren, is een sterke linkervleugel nodig die binnen de partij opkomt voor een koers gericht op de arbeidersbeweging. Offensief komt op voor een dergelijke SP en vecht voor een helder socialistisch alternatief op de rechtse politiek en op het kapitalistische systeem zelf. Alleen strijd loont. Sluit je bij ons aan!