Text Size

Demonstratie Stop racisme en uitsluiting!

Zaterdag 30 oktober organiseert het Platform tegen Vreemdelingenhaat een vreedzaam en kleurrijk protest tegen racisme en uitsluiting. Het Platform tegen Vreemdelingenhaat is ontstaan vanuit verschillende organisaties en individuele burgers die zich zorgen maken over de snel afnemende tolerantie in Nederland met de opkomst van Geert Wilders. Door de gedoogsteun van de PVV aan het kabinet lijkt discriminatie van bevolkingsgroepen normaal te worden. Daarom moeten we een krachtig geluid van tolerantie laten horen, en duidelijk maken dat we pal voor Artikel 1 van de Grondwet staan.

Zaterdag 30 oktober, 14.00 uur
De Dokwerker Amsterdam

Overgenomen oproep van Plantform tegen Vreemdelingenhaat

De reden waarom we de demonstratie op 30 oktober houden is dat op die dag en op hetzelfde uur de English Defence League een demonstratie houdt op het Museumplein ter ondersteuning van Wilders. De EDL, een racistische, ultrarechtse groepering, is berucht vanwege zijn provocerende straatmarsen en het gebruik van geweld. Ook de Dutch Defence League sluit zich bij hen aan. We zien hun komst naar Nederland als een teken aan de wand voor het politieke klimaat dat hier nu heerst.

We houden een vreedzaam protest op grote afstand van de EDL, aan de andere kant van Amsterdam, namelijk bij De Dokwerker, symbool van verzet tegen racisme en uitsluiting. Om iedere confrontatie te vermijden vindt onze demonstratie plaats op hetzelfde uur als dat van de EDL, van 14:00 tot 17:00 uur.

Op deze demonstratie zullen we ook een pamflet verspreiden met de kop "There can be no capitalism without racism". We plaatsen de tekst ervan integraal hieronder. U kunt het pamflet in PDF vorm hier downloaden en natuurlijk ook zelf verder verspreiden.

“You can’t have capitalism without racism”

Veel jongeren en gewone mensen zijn terecht gealarmeerd door de opkomst van de PVV, en de toename van racisme en islamofobie in het algemeen. De nieuwe regering zet een keiharde aanval op de rechten van migranten in. Racisme is niet alleen iets van Wilders en de PVV, maar evengoed van de “respectabele” rechtse partijen. Het kapitalistisch systeem zelf kan niet zonder om te overleven.  CDA en VVD willen ook met racistisch beleid de schuld van maatschappelijke problemen in de schoenen van migranten schuiven, problemen die in werkelijkheid veroorzaakt worden door het kapitalisme. Ondertussen hopen zij weg te komen met bezuinigingsmaatregelen die alle jongeren en arbeiders treffen, van welke afkomst dan ook. Socialistisch Alternatief vecht voor gelijke rechten voor Nederlandse en buitenlandse arbeiders en jongeren. Wij moeten ons niet laten verdelen door Wilders en dit knetterrechtse kabinet, maar samen vechten voor een goede toekomst voor iedereen!

De VVD ging in haar verkiezingsprogramma praktisch even ver in de aanval op de rechten van migranten. Zo werd in het NRC Handelsblad een Kamerlid van de VVD als volgt geciteerd: „De PVV sluit alleen de grens voor moslims, wij voor álle kansarme immigranten.” CDA-Kamerlid Sterk zwengelde de discussie aan om ook in Nederland Roma uit te gaan zetten.

In het regeer- en gedoogakkoord is ronduit racistisch beleid vastgelegd. Op allerlei manieren worden migranten uit Nederland geweerd: de jacht op mensen zonder papieren zal nog verhevigd worden, asielzoekers krijgen nog moeilijker een status; de doelstelling is dat de instroom van migranten uit niet-westerse landen met de helft daalt. De boerka wordt verboden. Migranten moeten zelf de inburgering gaan betalen. Een migrant die het inburgeringsexamen niet haalt, of niet meer voldoende inkomen heeft, raakt zijn tijdelijke verblijfsvergunning kwijt en kan het land worden uitgezet.

Al deze maatregelen criminaliseren migranten: alsof de problemen in Nederland de schuld van “de buitenlanders” en moslims in het bijzonder zouden zijn. Maar problemen als werkloosheid, armoede, woningnood, en afbraak van zorg en onderwijs zijn niet de schuld van migranten, maar van het kapitalistisch systeem dat in crisis is. Tientallen miljarden zijn uitgegeven van ons belastinggeld om de rijke bankiers te redden; gewone mensen, blank en zwart, krijgen de rekening gepresenteerd voor een crisis die wij niet veroorzaakt hebben. De rechtse politici willen hun bezuinigingsprogramma er door jagen door middel van “verdeel-en-heers” en kunnen daar Wilders goed bij gebruiken…...

Sommigen zullen zich afvragen, of Nederland wel in staat is de problemen van de wereld op te vangen en of er toch niet een rem op immigratie moet komen. Het kapitalistische systeem in crisis zorgt er echter voor dat op wereldschaal steeds weer miljoenen het slachtoffer worden van honger, oorlog en de gevolgen van natuurrampen. Westerse multinationals buiten nog steeds de onderontwikkelde landen uit voor goedkope grondstoffen en goedkope arbeid.

De oorlogen in Irak en Afghanistan draaien om olie, macht en winst voor de multinationals. Zolang het kapitalisme bestaat zullen er vluchtelingen naar het Westen komen. De oplossing is niet om de grenzen te sluiten, maar om de strijd voor een beter bestaan van armen en arbeiders in de zogenaamde “Derde Wereld” te steunen. Wij kunnen niet rekenen op de ontwikkelingshulp vanuit de regering om de problemen op te lossen; die gaat maar al te vaak naar corrupte regimes of komt vooral ten goede aan Westerse bedrijven. Socialistisch Alternatief steunt initiatieven zoals de Trade Union Rights Campaign Pakistan (TURCP), die niet alleen meehelpt aan het organiseren van hulpcomité’s vanuit de bevolking zelf in Pakistan, maar ook het falen van de Pakistaanse regering om hulp te beiden bij de overstromingen aan de kaak stelt.

Tegelijkertijd zullen we moeten vechten in Nederland voor gelijke rechten voor Nederlanders en migranten. Zo kunnen we niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Ook een eis als “gelijk loon voor gelijk werk” moet verder opgepakt worden door de vakbeweging. De SP zou voorop moeten lopen in het verdedigen van de rechten van migranten, en dit koppelen aan een gezamenlijke strijd van blank en zwart tegen het kapitalisme.

Want op basis van het kapitalistisch systeem is er geen toekomst: niet voor blanke jongeren en arbeiders, niet voor migranten. Dit kapitalistisch systeem is in crisis en heeft ons niets te bieden; de rijken en hun vrienden in de politiek zullen er alles aan doen om door middel van racisme verdeeldheid te zaaien onder gewone mensen en de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen. Malcolm X zei het al: “You can’t have capitalism without racism”.  In plaats van ons tegen elkaar op te laten zetten, kunnen we beter vechten voor een socialistische maatschappij waarin een goed bestaan voor iedereen gegarandeerd kan worden. Sluit je aan bij Socialistisch Alternatief om voor zo’n maatschappij te vechten!