Text Size

Komende zaterdag: Nazi-mars in Ede, kom naar het verzet!

Protesteer tegen de NVU op 26 maart!

De extreemrechtse Nederlandse VolksUnie (NVU) heeft aangekondigd te gaan demonstreren in het Gelderse Ede. Net als voorgaande keren roept LaatZeNietLopen op tot het laten horen van een stevig tegengeluid langs hun route.
Kom ook protesteren op zaterdag 26 maart tegen de nazi-mars in Ede en overstem hun racistische boodschap met een oorverdovend kabaal! Neem zoveel mogelijk herrie (fluitjes, toeters) en vrienden en vriendinnen mee en kom vanaf 13.00 naar station Ede-Wageningen waar de NVU-demo begint of zoek een plek langs de route. Maak de ruimte voor de neonazi's zo klein als mogelijk!

Oproep en informatie van LaatZeNietLopen

De nazi-mars zal lopen (update 22/03) vanaf station Ede-Wageningen (Stationsplein) over de Keetmolenweg, Stationsweg, Ariënsweg, Prins Bernhardlaan, Prins Hendriklaan, Anna van Burenlaan, Beatrixlaan, Larixlaan, Zuidelijke Spoorstraat, Prins Bernhardlaan, Ariënsweg, Stationsweg, Keetmolenweg en eindpunt Stationsplein.

Weergeven op een grotere kaart

Informatie op de dag zelf

Waarschuwing

De lokale omroep meldt het volgende: "De kans bestaat dat de burgemeester van Ede zaterdag een noodbevel uitvaardigt. Andere demonstraties zijn verboden."

Antifascisten en buurtbewoners wordt dus formeel het weerwoord ontnomen om zich tegen de NVU te manifesteren.

Dat betekent niet dat we ons ook laten tegenhouden, maar wel dat je kan worden opgepakt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus houdt hier rekening mee.

Kom je zaterdag 26 maart naar Ede op te protesteren tegen de nazi-mars? Noteer dan dit infomatie-telefoonnummer: 06-17068369. Vanaf 11:30 uur die dag zijn wij bereikbaar voor alle vragen betreffende de NVU-demonstratie en de tegenprotesten. Eventueel kun je zelf ook nuttige informatie aan ons doorgeven.

We hebben ook een sms-info-service die korte berichten stuurt over het verloop van de nazi-mars, bijvoorbeeld waar de NVU zich op dat moment bevind op de route. Je kunt je voor deze sms-service inschrijven door een mailtje te sturen naar info(at)laatzenietlopen.nl met daarin jouw mobiele telefoonnummer. Zet in het onderwerp "aanmelding sms-info-service Ede". We zullen jou nummer uiteraard niet voor andere doeleinden gebruiken.

Verder zijn we ook te volgen op facebook en twitter, waar we ook up-to-date informatie zullen geven. Zie: http://twitter.com/laatzenietlopen

Mocht je getuige zijn van een arrestatie, bel dat dan door aan het arrestantenteam: (nummer komt snel) (ook vanaf 11:30 uur bereikbaar). Word je onverhoopt zelf gearresteerd, de Advocaat is Frans Huijbers uit Nijmegen, vraag naar hem en verklaar verder niets.

Achtergrond

De NVU kiest wederom een beladen datum: Op 26 maart 1942 begonnen de eerste massavergassingen van Joden in Auschwitz.

Op zaterdag 26 maart wil de Nederlandse Volks-Unie, de oudste nationaal-socialistsche partij van Nederland, demonstreren in Ede. De laatste acht jaar doen zij dat gemiddeld zo’n vier maal per jaar en het is de belangrijkste activiteit van de partij; hier ontmoeten de verschillende groepen extreem-rechtse aanhangers van de partij elkaar en versterken ze hun structuren. Er lopen groepen extreem-rechtse figuren mee met illustere namen als Combat 18, een internationaal neonazistisch terreurnetwerk, en de Nationaal-Socialistische Actie, een groep geradicaliseerde extreem-rechtse jongeren, die sterk antisemitisch zijn en een gewapende ‘blanke revolutie’ nastreven.

'Vrijheid van meningsuiting'

Door het recht op vrijheid van meningsuiting, in dit geval de vrijheid van demonstratie, te misbruiken, creëren zij een tijdelijke vrijplaats voor de verheerlijking van het nationaal-socialisme en het ongestraft uiten van allerlei racistische symboliek en leuzen. Onder wat voor motto de Nederlandse Volks-Unie ook de straat opgaat, dat is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar zij demonstreren ‘Eigen volk eerst’, ‘Nationaal-socialisme Nu!’ en ‘Ruhm und Ehre fur die Waffen-SS’ ‘Landstormsoldaten, heldentater’ zijn dan de (Duitse) leuzen die geroepen worden.

Deze keer in Ede is er door de NVU, na jaren van onbegrijpelijke demonstratie-thema’s als ‘Tegen Plutocratie’, ‘Tegen casinokapitalisme’ of ‘Tegen het verdrag van Lissabon’, echter een klassiek racistisch motto gekozen: ‘Stop de multiculturele terreur! Stop immigratie nu!’. Hiermee grijpt de NVU terug op het racistische discours van één van haar voorgangers uit de jaren negentig van vorige eeuw, de in 1998 verboden fascistische partij CP’86, waar de huidige NVU-leider Kusters ook lid van was. Wie de persverklaring over de demonstratie in Ede leest, ziet dat de NVU niets anders wil dan een etnische zuivering van Nederland. In hun woorden ‘Geen integratie, geen assimilatie, maar remigratie’. Alle buitenlanders eruit dus, ondanks dat de NVU er omheen draait en hun stokpaardje ‘criminaliteit’ erbij haalt. Nu is de NVU natuurlijk de laatste die haar mond open moet doen; haar demonstraties zijn een parade van strafbladen wegens geweld, racisme en nog meer geweld. Als de NVU criminaliteit wil bestrijden, zou de eerste stap moeten zijn haar aanhang van de straat te houden!

In steden als Apeldoorn, Doetinchem, Bergen op Zoom, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch en Venlo gingen de afgelopen jaren honderden mensen de straat op om hun woede over de nazi-mars door hun straten te uiten. Tientallen agenten van de mobiele eenheid moesten de neonazi’s beschermen. Keer op keer laat de lokale overheid zich gijzelen door het principe van de zogenaamde vrijheid van meningsuiting waarop deze neonazi’s zich beroepen, in plaats van in te grijpen bij racisme en fascisme en de inwoners van de stad te beschermen de intimidatie en psychische terreur van de neonazi-demonstratie. Telkens belooft de burgemeester na vragen van gemeenteraadsfracties of media in te grijpen bij racistische uitingen in een discriminerende context en nationaal-socialistische symboliek te verbieden, maar telkens wordt dit tijdens de demonstratie toch toegestaan. Het blijkt dat burgers zichzelf moeten beschermen. Wij roepen dan ook op tot een stevig en duidelijk tegengeluid.

Kom vanaf 13:00 uur naar station Ede-Wageningen waar de NVU verzamelt. Probeer de neonazi’s met zoveel mogelijk lawaai (fluitjes, toeters, leuzen) te overstemmen! Of kies een plekje langs de route voor je eigen tegenprotest. Laat ze niet lopen!

Tweede Wereldoorlog

Het is natuurlijk niet zo dat het nodig is om de Tweede Wereldoorlog erbij te halen om de huidige neonazi’s te duiden, ware het niet dat zij zelf telkens verwijzen naar deze periode.

Constant Kusters, leider van de NVU kiest graag data uit die een nationaalsocialistische connotatie hebben. Zo is hijzelf getrouwd op 20 april, de verjaardag van Adolf Hilter. Over zijn politieke opvattingen bestaat dan ook geen twijfel. Hij zegt "privé nationaalsocialist" te zijn en dweept met Hitler. Op 2 juni 2007 houdt de NVU een treurmars naar het graf van de 'zwarte weduwe' Rost van Tonningen in Rheden, de eerste openbare nationaalsocialistische manifestatie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

De politie laat het de NVU-demonstranten natuurlijk niet toe om met hakenkruisen rond te marcheren. Maar de betogers proberen wel zo ver mogelijk te gaan in hun racistische en nationaalsocialistische uitingen middels symboliek en leuzen op vlaggen, spandoeken en in spreekkoren. "Eigen volk eerst", "Nationaal-socialisme Nu!" en "SS-soldaten, heldentater" zijn bijvoorbeeld de leuzen die geroepen worden. De NVU voegt daar vaak ook nog een symbolische demonstratiedatum of route aan toe, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt:

  • Op 24 maart 2001 wil de NVU van Duitsland naar Nederland marcheren op de route waar de Duitse Wehrmacht van Hitler Limburg binnenvielen. De datum ligt ook dichtbij de dag waarop de nazi's in 1933 de macht overnamen in Duitsland.
  • NVU demonstreerde op 8 maart 2003 in Apeldoorn, op de dag van de herdenking van de executies bij de Woeste Hoeve, vlakbij Apeldoorn (zie http://www.monument.apeldoorn-onderwijs.nl/monument%20WoesteHoeve.htm).
  • Op 11 november 2006 demonstreerde de NVU in Zoetermeer, 2 dagen na 9 november (de herdenking van de Kristalnacht, maar ook de datum van de (mislukte) putsch van Hitler in 1923, die de NVU altijd clandestien herdenkt).
  • Op 24 februari 2007 wordt in Doetinchem door de NVU gedemonstreerd net na de sterfdatum (23 februari) van Horst Wessel, de schrijver van de tekst van het NSDAP-lied. Na afloop van de demonstratie wordt dit lied zelfs gezongen zonder dat de politie ingrijpt.
  • Op 21 februari 2009 demonstreert de NVU in Amersfoort op de route die gevangenen, begeleidt door de nazi's, tijdens de Duitse bezetting naar Kamp Amersfoort moesten lopen. Na de demonstratie berichten neonazi´s triomfantelijk dat het hen is gelukt ‘om over de route van de minderwaardigen te hebben gelopen’…
  • Op 30 januari 2009 demonstreerde de NVU in Arnhem, om net als op 27 januari in Apeldoorn in 2007, de slachtoffers van de Holocaust beledigen en intimideren door op of rond de internationale herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz de straat op te gaan met leuzen als "Nationaal-socialisme Nu!" en allerlei tekens en cijfercombinaties die verwijzen naar het Derde Rijk.
  • Op 12 juni 2010 demonstreert de NVU op de verjaardag van Anne Frank in Venlo.

Op 26 maart 1942 begonnen de eerste massavergassingen van Joden in Auschwitz, een zwaar beladen datum in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Ede diepe wonden geslagen en haar sporen achtergelaten, getuige de monumenten ter nagedachtenis aan 44 verzetsmensen en ook die aan de tragische geallieerde bombardementen in 1944. Onder andere op de Stationsweg, waarlangs de neonazi’s van de NVU zullen marcheren, werden gebouwen met de grond gelijkgemaakt en kwamen in totaal 69 Edenaren om het leven. Dankzij het verzet in Ede overleefden overigens 65,4% van de Joodse inwoners van Ede de Duitse bezetting. Binnenkort, op 16 april, viert Ede haar bevrijding door de Canadezen, nu 66 jaar geleden.

De aanhangers van de NVU oefenen door te marcheren een psychische terreur uit op alle overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, kunnen op de openbare weg tijdens een publieke demonstratie mensen bedreigen en kwetsen die niet in hun wereldbeeld passen.

Het gaat er niet om wat er verboden is, of wat is toegestaan, waar het om gaat is dat dit soort demonstraties moeten worden beoordeeld op wat ze zijn; een verheerlijking van het nationaal-socialisme, terreur op de openbare weg en een rekruteringsmiddel voor racistische jongeren in Nederland.