Text Size

Nee tegen aanval op migranten in de bijstand

Minister Kamp presenteerde onlangs het plan dat wie de Nederlandse taal niet beheerst, uitgesloten moet worden van het recht op bijstand. Wie niet voldoende Nederlands spreekt, zou een cursus moeten volgen; wie daarvoor niet slaagt, zou gekort moeten worden op de bijstandsuitkering of helemaal geen uitkering meer krijgen. Dit is puur een bezuinigingsmaatregel met een vleug racisme erover heen: Kamp suggereert dat migranten niet aan het werk komen omdat ze geen Nederlands willen leren.

Barbara Veger

De realiteit is, dat werkgevers in de zestiger en zeventiger jaren migranten uit Turkije en Marokko naar Nederland hebben gehaald, in een poging de lonen te drukken. Nederlandse regeringen en de bazen hebben tientallen jaren lang taalonderwijs verwaarloosd voor deze migranten. Met name de oudere generatie migranten is werkloos geworden omdat veel banen in de industrie zijn verdwenen. De bazen buiten maar al te graag migranten uit. Wanneer ze geen winst meer opleveren, worden ze gedumpt. Hetzelfde doen ze in de huidige periode met arbeiders uit Oost-Europa.

Natuurlijk is het belangrijk dat migranten de Nederlandse taal kunnen leren. De FNV berichtte dat er nogal wat ongevallen voorkomen, bijvoorbeeld in de bouw, door slechte beheersing van het Nederlands. De werkgevers moeten de plicht krijgen taalonderwijs te verzorgen aan de werknemers, onder werktijd en op kosten van het bedrijf. Zij hebben jarenlang geprofiteerd van migrantenarbeiders, laten zij nu eindelijk bijdragen aan taalonderwijs!

Natuurlijk moet er ook voor wie geen werk heeft, de mogelijkheid zijn om taalonderwijs te volgen. Maar dan wel gratis, en zonder de dreiging van het korten of intrekken van de uitkering. Mensen in de bijstand hebben te weinig geld om ook nog eens de kosten van inburgering zelf te betalen. Het intrekken van de uitkering is helemaal van de zotte: alsof je niet de huur moet betalen als je niet voor je cursus slaagt? Waar moeten deze mensen dan van leven als hun uitkering ingetrokken wordt? Bovendien suggereren dergelijke strafmaatregelen dat migranten geen Nederlands willen leren; dat is natuurlijk onzin, het is voor migranten zelf het belangrijkste dat zij zich kunnen redden in de Nederlandse taal.

Weer wordt de schuld van de werkloosheid gelegd bij de werklozen zelf. Maar het is een feit dat door de financiële crisis van 2008 veel banen verdwenen zijn; het aantal bijstandsontvangers steeg met 19% sinds 2008. Als het er om gaat, migranten en werklozen in het algemeen uit de bijstandsuitkering te halen en aan het werk te helpen, dan zou de regering beter investeren in banenplannen in de publieke sector. We hebben dringend behoefte aan meer verzorgenden en verpleegkundigen, buschauffeurs, bouwvakkers om sociale huurwoningen te bouwen…. Daarnaast zou het werk verdeeld moeten worden: invoering van een 32-urige werkweek, zonder loonsverlies maar op kosten van de bazen, met evenredig scheppen van nieuwe banen. Het is het kapitalistisch systeem dat verantwoordelijk is voor de werkloosheid, niet de werklozen. Daarom vecht Socialistisch Alternatief voor een socialistische maatschappij, waarbij de grote bedrijven en banken in gemeenschapshanden zijn gebracht en de economie op democratische wijze gepland kan worden, zodat volledige werkgelegenheid gegarandeerd kan worden.