Text Size

Nee tegen racisme, nee tegen Wilders! Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

De PVV van Geert Wilders maakt een grote groei door. Bij de Europese verkiezingen was de PVV de grote winnaar met 17% van de stemmen en werd na het CDA de grootste partij; in opiniepeilingen is de PVV nu zelfs de grootste partij geworden. Op dit moment baart Wilders opzien door zich tegen de verhoging van de AOW-leeftijd te keren en beweert hij dat de PVV een partij voor “de gewone man” is. De PVV verdeelt echter met haar racisme juist de gewone mensen en zet ons tegen elkaar op. En alles wat ons verdeelt, verzwakt ons; als wij, migranten en Nederlandse arbeiders en jongeren, niet samen vechten maar tegen elkaar, kan de regering als lachende derde doorgaan met zijn afbraakbeleid.
Door Barbara Veger, geroyeerd SP- lid, Rotterdam

Wilders krijgt veel steun, niet omdat al zijn aanhangers doorgewinterde racisten zijn, maar omdat hij de indruk wekt tegen het establishment aan te schoppen. Er is een enorme woede onder gewone arbeiders en jongeren, tegen de afbraak van de AOW, tegen het graaien van de  bankiers, over de stijgende werkloosheid en over het feit dat de regering wel honderden miljarden kan vinden voor de bankiers, maar niet voor de noden van gewone mensen. Wilders werpt zich nu op als de verdediger van de gewone man. De werkelijkheid is dat de PVV en Wilders even neoliberaal zijn als de VVD waar ze uit voort zijn gekomen. In haar verkiezingsprogramma van 2006 pleitte de PVV voor een vlaktaks waarbij rijk en arm hetzelfde percentage belasting betalen, voor flexibilisering van de arbeid en voor inkrimping van de  verzorgingsstaat. De zogenaamde “draai naar links” die de PVV nu maakt, kan niet anders gezien worden dan puur opportunistisch.  De PVV gaat tekeer tegen de regering en soms ook tegen de bankiers, maar vervolgens wijst ze de immigratie aan als de oorzaak van de problemen.

Wilders maakt handig gebruik van racisme en vooroordelen tegenover migranten, die de laatste decennia flink wortel hebben geschoten in de samenleving. Daarmee leidt Wilders de aandacht af van de werkelijke schuldige van de problemen als werkloosheid en de kloof tussen arm en rijk: het kapitalistisch systeem. Om bezuinigingen zoals de afbraak van de AOW en het kapitalistisch systeem zelf te bevechten, is juist solidariteit nodig tussen gewone mensen, wat hun afkomst ook is. De PVV zet Nederlandse arbeiders en jongeren op tegen migranten, met name moslims. Maar om het te winnen van de regering en bijvoorbeeld de AOW te behouden, hebben Nederlandse arbeiders ook die Turkse en Marokkaanse arbeiders nodig die moslim zijn, om mee te staken en demonstreren op het Malieveld.

Wilders krijgt ook steun vanwege zijn verzet tegen immigratie, die door een laag van Nederlandse arbeiders als een bedreiging wordt gezien. Maar immigratie is het gevolg van het enorme falen van het kapitalisme op wereldvlak. Mensen vluchten voor oorlog, dictatuur, armoede en milieurampen, die direct of indirect veroorzaakt worden door het kapitalistisch systeem van winst maken ten koste van alles. Offensief en het Comité voor een Arbeiders Internationale vechten voor een wereld zonder honger, oorlog en onderdrukking, waarin niemand hoeft te vluchten. Wij  steunen bewegingen van arbeiders en jongeren in de zogenaamde “derde wereld”.  Het opbouwen van sterke socialistische organisaties in de arme landen is bovendien het beste medicijn tegen de opkomst van de radicale islam aldaar, die maar al te vaak kan groeien omdat links verzwakt is geraakt.

In Nederland is het nodig een sterke beweging op te bouwen, tegen racisme maar voor een gezamenlijke strijd van blank en zwart tegen het afbraakbeleid van de regering. Een massale beweging voor behoud van de AOW, in gang gezet door de FNV, waar zowel blanke als migrantenarbeiders gemobiliseerd worden, is het beste antwoord op het racisme van Wilders. De vakbonden, maar ook de SP hebben hier een belangrijke taak. De  PVV van Wilders zou niet zo hard kunnen groeien als de SP haar werk goed deed en de woede van de bevolking een duidelijke linkse stem gaf. Nu lijkt het wel alsof Wilders harder tegen het afbraakbeleid van de regering aanschopt dan de SP! Een sterke, actieve en uitgesproken socialistische SP zou Wilders snel de wind uit de zeilen nemen.

Bovenal is het nodig in de strijd tegen het racisme van Wilders een socialistisch alternatief naar voren te brengen. Wij vechten voor een socialistische wereld waar de economie op democratische wijze gepland kan worden om in de behoeften van de hele bevolking te voorzien, blank én zwart, en de grote bedrijven en banken in gemeenschapshanden zijn gebracht. Zo’n maatschappij is nodig om racisme zoals dat van Wilders uit te bannen. Wil je meevechten voor zo’n maatschappij? Sluit je dan aan bij Offensief!