Text Size

Grootste Noord-Ierse vakbond voortaan geleid door een socialist

De Noord-Ierse vakbond NIPSA, actief in de openbare sector en met 46.000 leden de grootste vakbond in Noord-Ierland, verkoos begin juni een nieuwe leiding. De nieuwe vakbondsvoorzitter van NIPSA is Padraig Mulholland, een lid van de Socialist Party. Padraig was voorheen ondervoorzitter. The Socialist, het blad van de Socialist Party in Noord-Ierland had een gesprek met Padraig na zijn verkiezing.

Interview door The Socialist

NIPSA is naar Britse normen een kleine vakbond, maar in Noord-Ierland is het de belangrijkste vakbond. Met 46.000 leden onder zowel katholieken als protestanten, is het de enige vakbond die actief is in alle delen van de publieke sector en in alle delen van Noord-Ierland. In de publieke sector zijn er zware besparingen gepland, zowel door de nationale regering in Londen als de regionale regering in Belfast.

Wat is het belang van deze overwinning?

Padraig: “De afgevaardigden op de conferentie stemden bewust voor een linkse kandidaat die bereid is om de strijd aan te gaan. Ik heb het steeds duidelijk gemaakt dat ik een lid ben van de Socialist Party en van de Broad Left [een eenheidsinitiatief van strijdbare vakbondsleden binnen de vakbond], waarin we activisten verenigen die opkomen voor een democratische en strijdbare vakbond.

“Andere kandidaten van de Broad Left werden verkozen als ondervoorzitter en als financieel verantwoordelijke. De belangrijkste functies aan de top gingen dus naar de linkerzijde. Het resultaat is een uitdrukking van een veranderende sfeer onder de leden. Activisten en leden weten dat hun arbeidsvoorwaarden en lonen onder vuur zullen liggen en dat wordt bezuinigd op essentiële openbare diensten. De leden weten dat een vastberaden leiding van cruciaal belang zal zijn. De voltijdse vertegenwoordigers van de vakbond moeten er zich van bewust zijn dat de vakbond geleid wordt door de leden. Ik ben van plan om de standpunten van de leden centraal te stellen.”

Welke thema’s zullen de komende maanden van belang zijn?

Padraig: “We verzetten ons tegen de harde aanvallen op de publieke sector, de loonsverlagingen en de aanvallen op onze pensioenrechten. Het is van cruciaal belang dat we campagne blijven voeren en dat koppelen aan acties. Gecoördineerde stakingsacties doorheen de volledige publieke sector zullen in het najaar op de agenda staan. Onze leden in de huisvesting zullen de komende weken al in actie gaan. Ik zal er alles aan doen om die actie te versterken.”

NIPSA stemde een motie om een debat te voeren over een politiek fonds. Bijna de helft van de aanwezigen stemde voor deze motie. Wat is het belang daarvan?

Padraig: “Indien de motie erdoor was gekomen, dan zou dit de leden toelaten om te bepalen of NIPSA meer ‘politieke’ standpunten inneemt. Ik meen dat NIPSA en alle vakbonden sowieso aan politiek doen. Maar we kunnen momenteel onze belangen niet enkel op syndicaal vlak verdedigen. We hebben ook een politieke stem nodig, een anti-sectaire partij die de belangen van de werkende bevolking verdedigt. NIPSA heeft een groot lidmaatschap in beide gemeenschappen van Noord-Ierland en is dan ook erg goed geplaatst om een rol te spelen in het opzetten van zo’n partij. Ik ben ervan overtuigd dat we de vereiste tweederde meerderheid voor een dergelijke motie op een bepaald ogenblik wel zullen halen.”