Text Size

Wereldwijd defensiebudget van 1766 miljard dollar

 

 

betoginggevecht

 

De wereldwijde militaire uitgaven liepen de voorbije jaren door de crisis en besparingen wat terug in Noord-Amerika en Europa, maar in Azië, het Midden-Oosten en Afrika was er een toename. Vooral China, Rusland en Saoedi-Arabië investeerden meer in defensie. In 2014 was er in Saoedi-Arabië een stijging van de uitgaven met maar liefst 17%. Dit is onder meer toe te schrijven aan de militaire interventie van Saoedi-Arabië in buurland Jemen waar het een sectaire oorlog voert tegen de sjiitische bevolking. In Europa dringt de NAVO aan op een verhoging van de middelen voor defensie.

Ook in België is er beslist om meer aan wapens uit te geven. Tussen 2019 en 2030 wordt maar liefst 9,2 miljard euro extra voorzien. Zo komen er 34 nieuwe F35-gevechtsvliegtuigen die elk ongeveer 150 miljoen euro kosten. Samen is dat meer dan 5 miljard euro. De VS dringt bij NAVO-lidstaten aan om nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen die de nieuwe generatie kernwapens kunnen vervoeren. De vliegtuigen komen van het grootste wapenbedrijf ter wereld: Lockheed Martin. In 2014 was dat bedrijf goed voor 3,6 miljard dollar winst. Maar liefst 80% van de omzet van Lockheed Martin is afhankelijk van de Amerikaanse overheid. Jaarlijks wordt tot 14 miljoen dollar uitgegeven aan lobbywerk gericht op verhogingen van defensiebudgetten. (In Nederland is er een soortgelijke discussie over de aanschaf van de F35 en de bouw van een aantal onderzeeboten: allemaal miljardenprojecten, red.)

Vandaag wordt veel technologisch onderzoek gericht op toepassingen in de wapensector, dat is immers een groeiende en bloeiende industrie waar grote winsten geboekt worden. De omvang van de defensiebudgetten geeft aan dat er veel middelen beschikbaar zijn. Als deze zouden gebruikt worden in de strijd tegen armoede en voor een betere toekomst voor iedereen, zou dit een groot verschil maken. De cijfers van wat mogelijk is met de middelen voor slechts één F35-gevechtsvliegtuig in ons land bevestigen dat; er kunnen bijna 300.000 gezinnen van groene stroom voorzien worden, 150 jeugdhuizen mee gebouwd worden, 8.333 jobs gecreëerd worden, 47 basisscholen gebouwd worden, …

Maar dit zal niet zomaar gebeuren. “Het kapitalisme draagt de oorlog in zich zoals de wolk het onweer in zich draagt,” wist Jean Jaurès al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Om de beschikbare middelen, werkkrachten en technologische know-how in de defensiesector in te zetten voor het verbeteren van de levensvoorwaarden van iedereen, is een breuk met het kapitalisme nodig. Een socialistische samenleving waarin de sleutelsectoren van de economie onder publieke controle en beheer staan, maakt een reconversie van de defensiesector met behoud van werk mogelijk.