Text Size

België: neoliberalen “onthutst”: gepeupel heeft democratische rechten en kan publieke diensten gebruiken

De steun voor de demonstraties en de verdere vakbondsacties in België groeit aan: in Wallonië en Brussel  door een meerderheid, in Vlaanderen is die meerderheid niet veraf meer. Het maakt dat de nationale steun voor de betoging volgens de peilingen groter is dan deze voor de regeringspartijen na de harde klappen die ze in de peilingen kregen. Tijd dus om de meer wanhopige argumenten naar voren te brengen.


 

22034209945_f0cf0a5430_z

Betoging van 7 oktober 2015. Foto: PPICS

 

“Degoutant”, “een schande”, “onthutsend”

De Leuvense rector Rik Torfs achtte het nodig om op televisie te verklaren dat “straks iedereen kan staken.” Dat vindt hij uiteraard niet kunnen. De voormalige CD&V-politicus is blijkbaar de mening toegedaan dat een democratisch recht als dat op collectieve actie niet zomaar mag toegekend worden. “Er wordt heel veel gestaakt en op den duur heeft iedereen wel een reden om te staken,” zegt Torfs. “Eigenlijk zouden we wat meer solidair moeten zijn op dit voor ons land moeilijk moment.” In zijn pleidooi tegen stakingsacties haalt hij, wellicht onbewust, de voornaamste reden voor het groeiende protest aan: iedereen heeft inderdaad wel een reden om minstens ongerust en meestal gewoon woedend te zijn. Straks gaan zelfs de magistraten actie voeren, niet bepaald een traditioneel bastion van de Belgische arbeidersklasse. Tegen de afbraak van alle vormen van solidariteit door deze rechtse regering rest ons niet veel anders dan de optie om heel die kliek en hun asociale beleid weg te staken.

Aanleiding voor de uitspraken van Torfs was de stakingsaanzegging bij het spoor op 31 mei. Dat het om een aanzegging gaat zodat de militanten aan de betogingen kunnen deelnemen en niet om een oproep om het volledige net plat te leggen, is de Leuvense rector ontgaan. Aan twee woorden – spoor en staking – heeft de man voldoende om zijn mening klaar te hebben voor elke journalist die het wil horen. Meteen volgt ook een voorstel om democratische rechten aan de kant te schuiven – zijn deze rechtse politici en hun aanhangers al vergeten wat ze gisteren verklaarden over hoe iedereen in dit land trouw moet zweren aan de democratische waarden en normen? Misschien kunnen ze zelf beginnen met het democratisch recht op collectieve actie te respecteren.

Vervolgens kwam er kritiek door N-VA en Open VLD op het groepstarief dat door de NMBS wordt aangeboden aan de betogers. Plots ontdekken deze neoliberalen dat de Belgische spoorwegen nog niet geprivatiseerd zijn en dat de Belgische overheid er de enige aandeelhouder van is. Voor één keer roepen ze dit zelfs als argument in om hun standpunt te onderbouwen. Erg consequent zijn die privatiseringsgrage liberalen niet… Ze kondigen nu al extra staatsbemoeienissen aan door bij een volgende beheersovereenkomst maatregelen te treffen. Welke geven ze niet aan, maar wellicht tegen het groepstarief? Dat is immers waar de betogers morgen gebruik van maken. Of bedoelen ze het toekennen van gratis treinverkeer aan parlementsleden die klagen over het commercieel beleid van de NMBS?

Niet alleen willen deze neoliberalen meer overheidsinmenging, ze verzetten zich ook tegen een commerciële logica  bij het openbare vervoersbedrijf. Is het niet evident dat een vervoersbedrijf van een groot evenement gebruik maakt om een graantje mee te pikken? Enkele overvolle extra treinen – de parlementsleden die in de media beweren dat “in alle luxe” wordt gereisd, moeten zelf eens de trein nemen (en dan niet in eerste klasse) – zullen ervoor zorgen dat de NMBS (en dus de overheid als enige aandeelhouder) tienduizenden extra kaartjes verkoopt omwille van het protest tegen de regering. Een woordvoerder van de NMBS merkte op dat het groepstarief in dit geval zeker en vast “kostendekkend” is. In deze budgettair moeilijke tijden zou pakweg Rik Torfs toch enthousiast moeten zijn van zoveel solidariteit?

N-VA Kamerlid Inez De Coninck heeft het zo niet begrepen. Ze vindt het “onthutsend” dat  er een verlaagd tarief wordt toegekend, collega’s van Open VLD vinden het “degoutant”. Het gaat nochtans om een normaal groepstarief dat ook kan gebruikt worden als pakweg een groep neoliberalen samen de trein neemt. De stelling dat de betogers een “voorkeursbehandeling” krijgen, klopt volgens de NMBS niet. Maar toch vonden de media het niet nodig om daar conclusies aan te koppelen. “N-VA-parlementsleden willen NMBS de les spellen, maar kennen de regeling van groepstarieven niet eens”, had een correctere titel in de kranten geweest.

Het geroep en geschreeuw van de neoliberalen komt als mosterd na de maaltijd. Het zijn flauwe pogingen om niet over het eigen asociale beleid te moeten spreken, om de aandacht af te leiden van de gevolgen van dit beleid voor de overgrote meerderheid van de bevolking. Het is een wanhoopskreet om het groeiende verzet de kop in te drukken, om te vermijden dat het ongenoegen zich vertaalt in een massale beweging die de steeds minder populaire rechtse regering niet alleen doet wankelen, maar ook doet vallen.

Na uitstel van de prijscompensatie, een verhoging van de pensioenleeftijd, afbraak van de arbeidsvoorwaarden met de afschaffing van de 38-urenweek, aanval op de pensioenen in de publieke sector, alle nieuwe belastingen en accijnzen, gebrekkige infrastructuur (wegen, gevangenissen, musea, …) als gevolg van het ontbreken van investeringen, … wil de regering in de zomer pas echt snoeien, aldus Kris Peeters. Wie dit niet aanvaardt, heeft morgen een afspraak in Brussel. Zullen we elkaar daar in grote aantallen zien om allemaal samen de strijd tegen deze regering en de besparingen op gang te trekken?