Text Size

Gezamenlijke verklaring van El Militante/Izquierda Revolucionaria en het CWI

We publiceren hieronder een gemeenschappelijke verklaring van het CWI en Izquierda Revolucionaria (een marxistische organisatie die aanwezig is in Spanje, Mexico en Venezuela en die ook bekend is van de naam van haar krant El Militante). 

 

declarationcomm

“Tussen 20 en 22 september kwamen kameraden van beide organisaties samen in Londen voor uitgebreide discussies over de internationale situatie en de ontwikkelingen in Spanje en in Engeland en Wales. Naast deze bijzonder productieve discussies was er ook een uitgebreide meeting met leidinggevende leden van de Socialist Party in Engeland en Wales. Naast discussies over perspectieven en het analyseren van de taken waar de arbeidersklasse voor staat, werd ook gediscussieerd over de tactieken om strijdbare socialistische organisaties uit te bouwen. Er was ook een volledige discussie over de geschiedenis van elke nationale en internationale organisatie.

“In deze discussies was het duidelijk dat er rond deze kwesties een grote mate van overeenstemming is tussen beide organisaties. We denken dan ook dat er voldoende overeenstemming is om enthousiast door te gaan met een proces van discussies en samenwerking tussen beide organisaties. Het is ook nodig dat de leden en de leiding van elke organisatie elkaar beter leren kennen.

“De graad van overeenstemming tussen onze organisaties betekent dat er voldoende basis is om te werken in de richting van een veel bredere en diepgaandere samenwerking tussen beide organisaties en dit op een principiële politieke basis. Dit betekent niet dat we het over elk detail of elke kwestie eens zijn, maar wel rond de belangrijkste politieke analyses en methoden en taken voor de arbeidersklasse en strijdbare socialisten op nationaal en internationaal vlak.

“Deze discussies waren bijzonder positief en vormen een belangrijke stap voorwaarts voor beide organisaties. We stemden ermee in om verder te gaan in de richting van een diepgaande samenwerking op een principiële politieke basis en met een open en directe uitwisseling van standpunten. Om dit proces te versterken, zullen er een reeks bezoeken komen en een uitwisseling van materiaal. Beide organisaties kijken uit naar een positieve vooruitgang in de verhoudingen tussen onze organisaties in de komende periode.”