Text Size

Kshama Sawant: “Trump verslaan door te bouwen aan massaal verzet”

Het weekend waarin Trump officieel president werd, zal ook om andere redenen de geschiedenisboeken ingaan. Wereldwijd en vooral in de VS kwamen miljoenen mensen op straat. Het ging naar schatting om drie tot vier miljoen betogers op zaterdag 21 januari. Een dag eerder namen duizenden scholieren en studenten deel aan jongerenacties waarin Socialist Alternative en Socialist Students een belangrijke rol speelden. Vlak na de eedaflegging van Trump reageerde Kshama Sawant, het gemeenteraadslid van Socialist Alternative in Seattle, op Trumps toespraak. Hieronder een licht ingekorte versie van Kshama’s reactie.

Broeders en Zusters,

Donald Trump staat nu aan het het hoofd van de meest gevaarlijke en rechtse regering in de Amerikaanse geschiedenis.

In zijn speech zei Trump dat zijn regering het pad van rechtvaardigheid zal volgen, dat het een regering zal zijn voor de mensen. Dat de vergeten mannen en vrouwen niet langer zullen worden vergeten. Dat hij scholen en degelijk werk zal voorzien voor iedereen en welvaart zal terugbrengen naar de werkende mensen van Amerika.

Maar Trump is een leugenaar en een bedrieger. Zijn regering is een verzameling van het ergste gespuis van de rechtse, onverdraagzame elite van miljardairs.

Er is absoluut geen mandaat voor zijn agenda van haat. Trump zal het Witte Huis betreden met de laagste steun (rond de 40%) ooit voor een inkomende Amerikaanse president. Peilingen zullen hem niet stoppen. Trump en de klasse van miljardairs begrijpen maar één ding: macht. Onze belangrijkste taak is de kracht van de 99% op te bouwen – werkende mensen en al wie gemarginaliseerd wordt door de kapitalistische elite.

Als socialist verwerp ik het idee van verzoening dat de liberale elite verspreidt. Hillary Clinton bracht dit idee perfect tot uitdrukking toen ze na de verkiezingen zei dat “Trump onze steun verdient” en dat we “hem een kans moeten geven.” We kunnen het ons ook niet veroorloven om te wachten tot de verkiezingen van 2018 en 2020

om de Republikeinen weg te stemmen. We kunnen Trump verslaan als we nu bouwen aan een massale oppositie. De geschiedenis kent veel voorbeelden van rechtse regeringen die gedwongen worden om geheel of gedeeltelijk in te binden eens ze op massabewegingen botsen.

Miljoenen mensen kwamen op straat met een krachtige boodschap: we zijn klaar om te strijden tegen Trump en de klasse van miljardairs.

Mijn organisatie, Socialist Alternative, staat sinds Trumps verkiezing op de eerste rij in de organisatie van het verzet. In verschillende grote steden riepen we de dag na de verkiezingen op om te betogen en we mobiliseerden binnen de 24 uur meer dan 50.000 mensen. Op de dag van de eedaflegging hielp Socialist Alternative studenten en scholieren in het hele land om stakingen en protesten te organiseren.

Om de venijnige aanvallen van Trump te beantwoorden, zullen we een vastberaden, ééngemaakte en strijdbare beweging moeten opbouwen. Eén die ernaar streeft om miljoenen mensen te mobiliseren in collectieve strijd met van onderuit opgebouwde, democratische structuren en eigen onafhankelijke organisaties.

Bedeesd en symbolisch protest zal niet volstaan: massale en geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zullen nodig zijn. We moeten eisen naar voor schuiven die wijzen op een ander soort samenleving waar mens en milieu boven de winstagenda van de grote bedrijven staan.

Natuurlijk moeten we mobiliseren met de ambitie om de litanie van aanvallen te kunnen verslaan. We moeten de voordelen van Obamacare en het bestaan van het publiek onderwijs verdedigen. Maar we moeten dit koppelen aan gedurfde eisen die inspireren omdat ze een drastische verbetering in het leven van veel mensen betekenen, zoals de ideeën die werden gepopulariseerd door Bernie Sanders:

  • Gezondheidszorg voor iedereen.
  • Een minimumloon van $15 per uur voor alle werknemers.
  • Gratis hoger onderwijs.
  • Belasting op rijkdom om een massaal programma van openbare werken te kunnen financieren, jobs te creëren en onze infrastructuur herop te bouwen, hernieuwbare energie te ontwikkelen en openbaar vervoer te voorzien.
  • Black Lives Matter! Een einde aan het politiegeweld en de racistische politiek van massale opsluitingen.

Dit gedurfde programma van Bernie inspireerde miljoenen mensen, vooral jongeren, terwijl Hillary’s timide, ondernemersvriendelijke voorstellen er niet in slaagden om hen te mobiliseren.

Laat ons als volgende stap op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een actiedag houden tegen vrouwenhaat en seksisme. Een dag van massa-acties en protest voor het behoud van Planned Parenthood (dat onder meer abortussen begeleidt) en tegen alle vormen van seksueel geweld.  1 mei is de Internationale Dag van de Arbeid en ook van massaprotesten door migranten. We kunnen miljoenen mensen op de been te brengen in een massale golf van manifestaties tegen racisme en voor de rechten van migranten. Zoals in 2006 toen een staking plaatsvond van migrantenarbeiders die erin slaagde om antimigrantenwetgeving te stoppen.

In deze strijd zullen we de grootst mogelijke eenheid in actie nodig hebben, met alle krachten die op een serieuze manier willen strijden: vakbonden, organisaties voor de rechten van migranten en vrouwen, burgerrechten, LGBTQ, milieu-organisaties en activisten, aanhangers van Sanders, progressieve Democraten, groenen en socialisten. Maar het valt niet te vermijden dat er grote politieke meningsverschillen bestaan over de te volgen strategie in deze beweging. Onze beweging moet vertrekken van de vraag wat nodig is om de strijd tegen Trump en de klasse van miljardairs succesvol te voeren. We mogen ons niet beperken tot wat de leiding van de Democratische Partij zal toestaan.

Toen Obama 2009 als nieuwe president aantrad, had hij massale steun van de bevolking. De Democraten hadden 60 zetels in de Senaat en een grote meerderheid in het Congres. Maar de Republikeinen slaagden erin om een meedogenloze strijd te voeren tegen Obama en een groot deel van zijn agenda te blokkeren.

De Democraten in het Congres moeten Trumps agenda bekampen. De Republikeinen hebben slechts een flinterdunne meerderheid in de Senaat met 52 zetels op 100. Trump zal hierdoor niet in staat zijn om een rechtse fanaticus te benoemen tot het Hooggerechtshof op voorwaarde dat de Democraten dat effectief verhinderen.

Helaas tonen recente ervaringen dat we geen vertrouwen kunnen hebben in de pro-kapitalistische leiding van de Democratische Partij. We hebben dit gezien in de laffe weigering van de Democraten om de resultaten van deze verkiezingen aan te vechten, op basis van ernstige bewijzen dat kiezers werden gehinderd in het uitoefenen van hun democratische rechten.  Maar het meeste schandalige was het recente besluit van 13 Democraten om mee te stemmen met de Republikeinen voor de belangen van de farmaceutische industrie en  tegen de gewone werkende mensen.

Als socialist denk ik niet dat de Democratische Partij de strijdlustige leiding kan bieden die nodig is om een meedogenloze tegenstander als Trump te confronteren. Werkende mensen hebben nood aan een alternatief op de rechtse Republikeinen en Wall Street Democraten: we moeten onze eigen politieke stem opbouwen. Een nieuwe politieke partij die alle giften van het bedrijfsleven weigert en zich integendeel baseert op de financiële en actieve steun van de werkende bevolking en haar progressieve organisaties. Een democratisch beheerde partij die onvoorwaardelijk opkomt voor de belangen van de 99%.

Ik erken dat veel eerlijke activisten proberen om in navolging van Bernie Sanders de Democratische Partij te reclaimen. Onze verschillen daarover moeten er ons niet van weerhouden om samen te werken in de opbouw van deze beweging tegen Trump en de klasse van miljardairs.

In deze moeilijke tijden haal ik veel hoop uit de geest van rebellie die er heerst onder jongeren. Belangrijk daarin is de groeiende steun voor socialisme, met duizenden die lid worden van socialistische organisaties.

Het is duidelijk  waarom ze dit doen: het kapitalisme is een falend systeem. Donald Trump is een bijzonder weerzinwekkende uitdrukking van de roofzuchtige aard van het kapitalistische systeem. Amper 8 personen bezitten meer rijkdom dan de armste helft van de wereldbevolking. De temperatuur op aarde heeft voor het derde jaar op rij alle records gebroken: een klimaatramp komt alsmaar sneller dichterbij.

We hebben een radicaal andere maatschappij nodig. Wij noemen het socialisme. Socialisme betekent een maatschappij gerund door en voor werkende mensen, in plaats van de klasse van miljardairs. Een samenleving waar de grote bedrijven in publiek bezit worden genomen, zodat we democratisch kunnen plannen hoe de middelen van de samenleving gebruikt worden om de menselijke noden centraal te plaatsen en niet de winsten van enkelen. Een egalitaire samenleving, in plaats van een systeem waar de bloedige concurrentie van het kapitalisme heerst. Een samenleving die gebaseerd is op internationale samenwerking in plaats van het verachtelijke nationalisme van Trump.

Martin Luther King werd op het einde van zijn leven socialist. In 1966 zei hij: “Je kan niet praten over het oplossen van de economische problemen van de zwarten zonder te praten over miljarden dollars. Je kan niet praten over het beëindigen van de sloppenwijken zonder eerst te zeggen dat het winstprincipe moet verdwijnen uit de sloppenwijken. Er moet een betere verdeling van de rijkdom zijn en misschien moet Amerika zich bewegen in de richting van een democratisch socialisme.”

Zusters en broeders, een andere wereld is mogelijk. Ik hoop dat je je wilt aansluiten bij de strijd voor een socialistische toekomst. Er is geen tijd te verliezen!

In solidariteit, Kshama Sawant