Text Size

"Noodhulp" Giro 555 verdwijnt vooral in de zakken van ... Giro 555

Op een recent gepubliceerde lek van Wikileaks staat te lezen hoe President Lula van Brazilië het betreurt hoe het geld dat wereldwijd werd ingezameld om de slachtoffers van de alomverwoestende aardbeving in Haïti vooral verdwijnt in de zakken van deze zelfde "weldoenende" organisaties. Als socialisten staan we zeer kritisch ten opzichte van de Non-Gouvermentele Organisaties (NGO's) die in Nederland beter bekend staan als de "samenwerkende hulporganisaties" of korter "giro 555".

Bij de giro 555 actie in januari werd bijna 42 miljoen Euro opgehaald (een bedrag dat werd verdubbeld door de regering), wat op zichzelf een ongelooflijk blijk van solidariteit is. Toch blijven ook verhalen over corruptie hardnekkig. Zo zou het bijvoorbeeld bij Unicef en de Hartstichting gebruikelijk zijn dat bestuurders bonussen krijgen van tonnen1.

Nu lekte Wikileaks uit dat president Lula van Brazilië het afgelopen februari betreurde dat "hij het zeer spijtig vindt dat uit angst voor corruptie bij de regering van Haïti het meeste geld van de hulporganisaties is gebruikt voor het betalen van management salarissen en personeel buiten Haïti" en dat "hij vindt dat er een nieuwe manier gevonden moet worden om Haïti te helpen"2.

Afgelopen augustus startte we een onafhankelijke inzamelactie naar aanleiding van de overstromingen in Pakistan3. We stelden destijds over giro 555: "Elke keer als er een ramp gebeurd, is een giro 555 actie op radio en televisie een vaste prik geworden. Als socialisten staan we hier echter kritisch tegenover. Ondanks alle beloftes dat het geld goed terecht komt, blijven verhalen over corruptie in het getroffen land en directeuren die tonnen verdienen met geld dat wordt ingezameld, hardnekkig. [Socialistisch Alternatief] en het CWI hebben ongetwijfeld veel minder middelen ter beschikking dan de "samenwerkende hulporganisaties", maar wij hebben niet  alleen kameraden in de getroffen gebieden, wij strijden tegen de oorzaken van deze catastrofe, iets was de giro 555 actie niet beoogt."

"Op lokaal vlak zijn er verschillende politici die gebruik maken van de hulp om hun positie te versterken. Daartoe wordt al eens gebruik gemaakt van NGO’s, zoals "giro 555" van de "samenwerkende hulporganisaties", die met middelen vanuit het westen banen en welvaart in de aanbieding hebben. De wijze waarop in neokoloniale landen naar NGO’s wordt gekeken, is anders dan bij ons. Waar steun aan NGO’s hier vaak een vorm van betrokkenheid is en een uiting van solidariteit, wordt de werking van veel NGO’s ginder ervaren als het toekennen van privileges aan een beperkte groep waarbij vriendjespolitiek en corruptie geen uitzondering vormen. In plaats van de strijd tegen de huidige gang van zaken aan te gaan, wordt een klein deel van de ellende afgekocht."

Wij staan overigens nog steeds open voor steun naar de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan, een ramp die zch voltrok over  een gebied ter grootte van Italië en die nog vele jaren gevolgen zal hebben. Dit geld gaat direct naar onze zusterorganisatie daar, de Trade Union Rights Campaign Pakistan die daar zogenoemde Workers Relief Committees heeft opgezet die de herstelwerkzaamheden overzien en het geld democratisch beheren. Je kunt op de website van de TURCP de verslagen bijhouden4.

Dit is ook het standpunt dat we hebben met betrekking tot hulp in Haïti. De hulpverlening zou onder democratische controle van de bevolking moeten gebeuren. Dit betekent dat er op lokaal vlak comités van verkozen vertegenwoordigers moeten worden gevormd die op lokaal en nationaal vlak de toewijzing van hulpgoederen organiseren alsook de praktische organisatie ervan coördineren. De vertegenwoordigers van deze hulpcomités moeten steeds afzetbaar zijn en mogen geen privileges krijgen. De "samenwerkende hulporganisaties" willen hier echter niet aan en werken liever via de "bestaande sociale structuren" (lees: de bestaande orde van lokale stamhoofden, bureaucraten, etc.), waardoor corruptie onvermijdelijk blijft en wat Wikileaks maar weer eens aantoont.

Noten:

1. http://www.wereldburgers.tv/2009/12/06/toezichthouder-geen-grip-op-salarissen-goede-doelen/

2. http://www.wikileaks.nl/cable/2010/02/10BRASILIA43.html

3. http://socialisten.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:verslag-van-de-hulpverlening-in-pakistan&catid=30:solidariteit&Itemid=76

4. http://www.turcp.org/