Text Size

Tunesië. Solidariteitsbericht van Joe Higgins

De afgelopen dagen werd massaal geprotesteerd in Tunesië. Het feit dat een straatverkoper zichzelf in brand stak en vervolgens aan de gevolgen hiervan overleed, was de druppel die de emmer deed overlopen. Het ongenoegen tegenover het hoge levensonderhoud en het repressieve regime van president Zine al-Abidine Ben Ali leidde tot acties door het hele land. We publiceren een solidariteitsbericht van ons Europarlementslid Joe Higgins.

Beste kameraden en vrienden,

Ik volg met interesse de massale protestacties in Tunesië de afgelopen dagen. Ik breng hulde aan de moedige acties van jongeren, vakbondsmilitanten, socialisten en duizenden werkende mensen die op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de massale werkloosheid, de dalende levensstandaard en het gebrek aan democratische basisrechten. Jullie revolte tegen zo’n repressief regime is een inspirerend voorbeeld voor de arbeiders en jongeren in de rest van de wereld.

De voorwaarden waaronder de bevolking van Tunesië moet leven, zijn verschrikkelijk. De overgrote meerderheid van de bevolking wordt geconfronteerd met een stijgende inflatie en een hoge werkloosheid, terwijl de corrupte elite in weelde en luxe leeft. Zelfs de VS-elite, die de dictatuur in Tunesië steunt, stelde in een document dat via Wikileaks is uitgelekt dat de familie van president Zine el-Abindi Ben Alia een “maffiabende” is en het regime zelf werd omschreven als een “politiestaat.”

Het feit dat de werkloze Mohammad Bouazizi zichzelf in brand stak nadat de politie het fruit dat hij verkocht in de stad Sidi Bouzid in beslag had genomen, leidde tot de uitbarsting van het protest. Een andere jonge man pleegde zelfmoord door zich te elektrocuteren als protest tegen de werkloosheid. Dit zijn uitdrukkingen van de enorme frustratie en zelfs de wanhoop die wordt gedeeld door grote delen van de bevolking. Andere voorbeelden uit de geschiedenis tonen aan dat een sociale explosie inherent is in deze situatie en dat het huidige protest snel een massabeweging tegen het regime kan worden.

Jullie moed is lovenswaardig, zeker tegenover een systematische staatsrepressie waarbij geweld en martelingen routine zijn. Ondanks de pogingen van het regime om te vermijden dat journalisten zouden berichten over het protest, komen er toch berichten van het protest en de repressie. De politierepressie heeft al minstens geleid tot twee doden. Ik veroordeel dit geweld en de pogingen van het regime om de groeiende oppositie de kop in te drukken, onder meer door duizenden arbeiders in de kantoren van de Algemene Vakbond van Tunesische Arbeiders in Tunis aan te vallen en door een betoging van de vakbonden in Gafsa te stoppen.

De problemen waarmee de werkende bevolking wordt geconfronteerd, zijn wereldwijd met elkaar verbonden. De neergang van de toeristische inkomsten in Tunesië worden mee veroorzaakt door de economische en sociale crisis in Europa en de pogingen van de regeringen om de arbeiders te laten betalen voor de crisis door harde besparingsmaatregelen op te leggen. Dit leidt tot een val in de levensstandaard en massaal baanverlies in Europa. Dat is de basis voor de neergang van het toerisme. Een antwoord voor de diepgaande problemen van de werkende bevolking in Europa, Tunesië, Noord-Afrika en de rest van de wereld vereist verenigde arbeidersstrijd en solidariteit over de grenzen heen.

Oproep voor betoging op 26 januari

Ik heb van CWI-kameraden in Libanon vernomen dat er een oproep is voor een grote betoging in Tunis op 26 januari en voor solidariteitsacties aan Tunesische ambassades in de aanloop naar die betoging. Ik steun deze oproep en zal er met het CWI alles aan doen om deze kwestie onder de aandacht van de arbeidersbeweging in Europa en elders te brengen. Ik steun jullie strijd voor democratische rechten, waaronder het recht om jullie te organiseren, vergaderingen te houden, te protesteren en onafhankelijke vakbonden te vormen. Ik steun jullie strijd voor werk en tegen het verschrikkelijke privatiseringsprogramma van de regering.

De president mag de afgelopen twee decennia dan wel een ijzeren bewind hebben opgelegd, de massale acties die vandaag plaatsvinden schokken het regime. De regering ging al over tot beloften om nieuwe banen te creëren en een aantal ministers te ontslaan. Ik steun jullie aanhoudende inspanningen om de traditionele methoden van massastrijd van de arbeidersbeweging in te zetten, met onder meer protestbetogingen, stakingen en algemene stakingen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dergelijke massastrijd de arbeiders en jongeren zal duidelijk maken dat ze een eigen partij nodig hebben om hun klassenbelangen te vertegenwoordigen en te verdedigen. Dat is de basis om te komen tot echte democratie: een regering gebaseerd op de behoeften van de arbeiders en armen, de meerderheid van de samenleving.

Laat me weten op welke wijze het CWI en ikzelf jullie kunnen bijstaan in deze cruciale tijden.

Strijdbare groeten, Joe Higgins