Text Size

Demo Weg met Mubarak

Op zaterdag 5 februari was er net als in veel andere grote Europese steden, een solidariteitsbijeenkomst met de revolutie in Egypte in Amsterdam. De SP had de manifestatie georganiseerd samen met de Nederlandse tak van de 6 April Beweging. Op de Dam waren met winderig weer een paar honderd demonstranten begeesterd door het vuur van de Egyptische revolutie. Niets zo aanstekelijk als het voor je ogen op de televisie zien gebeuren, maar de demonstranten wilden naast individueel voor de TV, hun enthousiasme met zijn allen op de Dam beleven. En dat lukte! Even voelde de Dam als het Tahrir plein!

Pieter Brans

Na dertig jaar van doffe dictatuur kwam de Arabische revolutie, met bewegingen in Tunesië, Algerije, Jemen en Jordanië als een verrassing voor velen. Het Comité voor een Arbeidersinternationale waar Socialistisch Alternatief bij is aangesloten, wees vorig jaar op de oplopende frustraties in Egypte naar aanleiding van de moord door politie in burger op een jonge man. De bewegingen in de Arabische wereld zijn een enorme inspiratie voor de Europese arbeidersklasse die zich moet verdedigen tegen de aanvallen op zijn levenstandaard vanwege de crisis van het kapitalisme.

De massabewegingen in de Arabische wereld zetten ook de PVV en Wilders in zijn hemd. Volgens Wilders komt er uit het Midden-Oosten alleen maar ellende in de vorm van de oprukkende Islam. De revolutie in Egypte logenstraft het getrommel op achterlijkheid en de Islam dat de PVV bedrijft. In alle betrokken landen speelt de Islam bij deze massabewegingen geen rol. Integendeel, meerdere demonstranten op het Tahrir (Bevrijdings) Plein benadrukten dat of je nou Moslim, Christen of atheïst was: het ging om het gezamenlijk optreden tegen de gehate dictatuur. De demonstratie op de Dam smaakte naar meer! Meer verzet tegen de barbaarse omstandigheden in Egypte waar een kleine minderheid rond Mubarak miljarden in hun zak steken en het armste deel van de bevolking op honger zet, terwijl de iets beter bedeelden geen kansen krijgen om vooruit te komen. De tijd is rijp voor een algemene staking om het regime ten val te brengen!

Dit zijn de eisen van Socialistisch Alternatief:

  • Het oprichten van democratisch gekozen comités voor de massastrijd en verdediging tegen sektarisme en de staatsonderdrukking.
  • Massale arbeidersactie waaronder een algemene staking om Moebarak en het verrotte en wrede regime omver te werpen.
  • Democratische rechten nu, waaronder het recht van samenkomst, staking en op het organiseren van onafhankelijke vakbonden.
  • Geen vertrouwen in een  zogenaamde nieuwe regering van ‘nationale eenheid’ gebaseerd op de belangen van de heersende klasse en het imperialisme.
  • Directe en vrije verkiezingen voor een revolutionaire en democratische grondwetgevende vergadering . Voor een regering van de meerderheid van arbeiders en boeren.
  • Een fatsoenlijk minimumloon, gegarandeerd werk en een breed programma van huizenbouw, onderwijs en gezondheidszorg.
  • Nationalisatie van de Egype’s grote bedrijven, banken en grootgrondbezit. Democratische planning om tegemoet te komen aan de behoefte van de massa’s niet de elite.
  • Een einde aan de Egyptische blokkade van Gaza. Voor zelfbeschikkingsrecht voor de Palestijnen, arbeiderseenheid en massale actie.
  • Een socialistisch Egypte en een socialistische confederatie in de regio op basis van gelijkwaardigheid en vrijwilligheid.

{gallery}Amsterdam-5-2-2011{/gallery}