Text Size

Spaanse arbeiders zetten de klasse terug op de agenda!

De protesten op de Dam gaan door! Socialistisch Alternatief was er bij de 21e en 22e hier volgt een kort verslag met een schets van de directe aanleiding. English translation included.
Er is ook een Spaanstalig pamflet dat we in PDF online zetten.

Door Wjard van Leeuwen

Zo'n vijfhonderd Spaanse studenten, arbeiders en internationale sympathisanten hebben op 21 mei spontaan gedemonstreerd op de Dam in Amsterdam, in solidariteit met de massale (verboden) demonstraties tegen werkloosheid en bezuinigingspolitiek in Madrid, Barcelona en andere steden in Spanje. The protesten gingen de volgende dag vrolijk verder op zowel het Spaanse consulaat als de Dam, waar de regerende Spaanse socialistische partij (PSOE) zich opmaakt voor zware verliezen in de lokale en regionale verkiezingen van die dag (de 22e). De protesten op de Dam zullen zij aan zij met de Spaanse protesten tot zeker de 29e doorgaan.

De protestesten in Spanje, en sympathiserende protesten in andere Europese steden, werden spontaan georganiseerd (voornamelijk via facebook) dat de apathie doorbrak waarin de regering langzaam maar zeker de levensstandaarden kon ondermijnen. Hoewel er tot dusverre geen heldere eisen zijn gesteld die voortvloeien uit discussie en debat, wat wel helder is, is dat de demonstranten zich laten horen tegen de politiek en de corruptie van de heersende orde. De grote politieke partijen die de weg hebben voorbereid op de economische crisis, de Spaanse media die ze toejuigde, werden niet verwelkomd op deze demonstraties.

Terwijl economen stellen dat de Spaanse economie niet meer in recessie is - gedefiniëerd als twee kwartalen van krimp - blijft het aantal werklozen met schrikbarende snelheid groeien. De officiële werkloosheid in Spanje staat op 21,19% en 44,6% voor de jongeren, wat herinneren uit de Depressie bovenhaalt.1 Het aantal werklozen verdubbelde in het jaar na het klappen van de vastgoed zeepbel, toen zo'n twee miljoen mensen hun baan verloren.2 Het vooruitzicht van een "baanloos herstel" hangt als een doemwolk boven zuidelijk Europa.

Socialistisch Alternatief steunt de strijd van de Spaanse arbeiders en studenten. Wij staan voor een programma dat een einde maakt aan het kapitalistisch systeem - en de elite die erop teert - waarde prioriteit ligt bij de winsten van enkelen boven de behoeften van velen. Zie ook waarvoor wij staan.

Blijf op de hoogte via deze weblog over de ontwikkelingen in Nederland: http://dutchrevolution.blogspot.com/

En op Twitter: http://twitter.com/NLRevolution

Zie ook onze internationale website met analyse: http://www.socialistworld.net/doc/5077

Spanish workers put class back on the agenda!

By Wjard van Leeuwen

About five hundred Spanish students, workers and international supporters spontaneously demonstrated on 21 May 2011 in Amsterdam’s Dam Square, in solidarity with the massive (banned) demonstrations against unemployment and austerity-politics in Madrid, Barcelona and other cities in Spain. The high-spirited protests continued today (22 May) at the Spanish consulate and Dam Square, as the governing Socialist Party braces for heavy losses in local and regional elections (22 May). Protests will continue alongside those in Spain until at least 29 May.

The protests in Spain, and sympathetic protests in European capitals, were spontaneously organised (largely through facebook) following an apparently stoic quietude as the government steadily undermined living standards. Whilst clear demands have not emerged from ongoing discussion and debate, what is clear is that demonstrators are protesting the establishment’s politics and corruption. The mainstream political parties that paved the way for the economic crisis, and the Spanish media that cheerled, were not welcomed at the demonstrations.

While mainstream economists now say the Spanish economy is no longer in recession – defined as two quarters of negative growth – the number of unemployed continues to skyrocket. Spain’s official unemployment rate recently hit 21.19%, and 44.6% for young workers, recalling Depression-era social catastrophes.1 The number of jobless doubled in the year after the property bubble burst, when about two million people lost their jobs.2 The prospect of a ‘jobless recovery’ hangs like a spectre over the southern Europe.

The Socialist Alternief (Nederland) supports the struggles of Spanish workers and students. We argue for a program that does away with the capitalist system – and the establishment that supports it – that prioritises the profits of the few over needs of the many. See “what we stand for”.

To keep up with events in Nederland see http://dutchrevolution.blogspot.com/

And on Twitter: http://twitter.com/NLRevolution

See also our internationale page with analysis on the subject: http://www.socialistworld.net/doc/5077

Noten / Notes

  1. http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/21/spain-reveals-pain-cuts-unemployment http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13496038
  2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8016364.stm