Text Size

Noord-Afrika en Midden-Oosten: help het CWI om een socialistisch alternatief uit te bouwen

Sinds begin dit jaar hebben revolutionaire bewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten de hele regio en de rest van de wereld hoop gegeven. Ze toonden dat het mogelijk was om via massastrijd diegenen die voorheen enkel hun zakken vulden aan te pakken.

Maar de repressie en de impasse waarin de beweging zich op dit moment bevindt, laten zien dat de elite er alles aan zal doen om hun bevoorrechte positie te behouden. Het is nodig om vandaag een echte socialistische kracht uit te bouwen, een kracht die kan beginnen met socialistische ideeën te verspreiden en groepen jongeren en werkenden te organiseren. In de huidige context kan een dergelijke kracht al snel een beweging beïnvloeden en argumenten aanreiken, deze kracht kan later dan ook het tegenoffensief van de heersende klassen bestrijden en zo de macht uit handen van de heersende klasse halen.

Sinds het begin van de beweging zijn verschillende militanten van het CWI uit verschillende landen in deze regio tussengekomen om deze kracht te beginnen uitbouwen.

Deze kameraden hebben het mogelijk gemaakt om alle afdelingen van het CWI te informeren met getuigenissen uit eerste hand wat betreft de ontwikkelingen van de situatie op het terrein. Ze hebben ook het begrip, de analyses en het programma van het CWI en de afdelingen aangescherpt door hun verslagen van het revolutionaire- en contra-revolutionaire gebeuren. Deze ervaringen zullen zeer nuttig zijn voor het vormen en voorbereiden van het CWI, haar militanten en aanhangers, voor andere revolutionaire ontwikkelingen in de regio en wereldwijd.

Tussenkomsten als deze hebben uiteraard ook een prijs. De reis, de verplaatsing en het materiaal ter plaatse, etc., zijn allemaal kosten die nodig zijn voor het uitbouwen van een socialistisch alternatief in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het CWI beroept zich op haar leden en sympathisanten om het mogelijk te maken om het werk dat al resultaten heeft opgeleverd in de regio voort te zetten.

Enkele voorbeelden van kosten die door een gift bekostigd kunnen worden.

  • Een vliegreis heen en terug: €300 à €500
  • Het verblijf in een hostel gedurende een week: ± €70
  • 200 pamfletten: ±€10
  • Een SIM kaart: €5

Met deze oproep wil Socialistisch  Alternatief in Nederland steun ophalen. Iedereen kan naar zijn of haar mogelijkheden bijdragen. Elke bijdrage, hoe klein het ook mag lijken, zou een grote hulp betekenen voor de opbouw van het CWI in Noord-Afrika en het Midden-Oosten de komende periode.

Je gift kan gestort worden op de rekening van Stichting Offensief, 2079240, onder vermelding van ‘steun CWI’.