Text Size

Demonstreren is een recht!

Binnen de beweging is er vaak veel verwarring over de juridische positie met betrekking tot demonstreren. Vragen als "heb je wel een vergunning voor deze demonstratie?" komen met grote regelmaat voor. De politie en gemeentes doen hier ook vaak opvallend moeilijk over en gebruiken ook vaak verkeerde terminologie. Omdat van deze instanties verwacht mag worden dat ze de wet kennen, kan hier niet anders worden geconcludeerd dan dat het gaat om bewuste instandhouding van de bestaande verwarring.
Wij willen hier graag een einde aan maken en wijzen iedereen dan ook op een document van de Nationale Ombudsman uit 2007, met de titel Demonstreren staat vrij. Er wordt in duidelijke, niet-juridische taal kenbaar gemaakt dat je geen vergunning nodig hebt, maar slechts een kennisgeving moet geven. We raden iedereen aan om het document volledig te lezen en op de hoogte te zijn van je recht. Gebruik deze dan ook en laat je niet intimideren door de politie!

Download Demonstreren staat vrij als PDF document