Text Size

Paul Murphy en Marisa Matias (GUE/NGL) vanuit Gaza

In onderstaande korte video leggen de Europese parlementsleden Paul Murphy (Socialist Party, Ierland) en Marisa Matias (Links Blok, Portugal) uit waarom ze in Gaza zijn met een solidariteitsdelegatie. Ze willen het protest tegen de blokkade van Gaza ondersteunen en vanuit hun publieke functie de verschrikkingen in het dagelijkse leven van de Palestijnse bevolking in Gaza bekend maken.