Text Size

Sri Lanka. Onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden vereist

Bijna drie jaar na het officiële einde van de oorlog zitten er nog steeds duizenden mensen in gevangeniskampen. In de eindfase van de oorlog in Sri Lanka kwamen meer dan 40.000 Tamilsprekende mensen om. Drie jaar later is er nog geen ernstig onderzoek hiernaar verricht. Het door de regering opgezette LLRC (Lessons Learned and Reconciliation Committee) had enkel tot doel om de regering vrij te pleiten.

Tekst van een pamflet van Tamil Solidarity dat op een betoging in Genève wordt verspreid

Wij steunen de roep naar een onafhankelijk onderzoek naar de oorlogsmisdaden. Een dergelijk onderzoek moet gebeuren door vertegenwoordigers van alle gemeenschappen en vakbonden in Sri Lanka en moet ook worden opgevolgd door internationale mensenrechtengroepen, vakbonden en andere internationale organen die los staan van de overheden.

Geen oplossing voor de nationale kwestie

De oorlog heeft geen oplossing gebracht voor de nationale kwestie. Het kapitalisme in Sri Lanka betekent vandaag dat alle nationale middelen gaan naar de betaling van de rente op de snel toenemende overheidsschulden en naar het leger. In 2011 werd 201 miljard Roepee (1,25 miljard euro) aan het leger gespendeerd, terwijl slechts 27 miljard Roepee (170 miljoen euro) aan onderwijs werd uitgegeven en 52 miljard Roepee (320 miljoen euro) aan gezondheidszorg. Voor 2012 heeft president Rajapakse 230 miljard Roepee (1,43 miljard euro) voor het leger voorzien, dat is 30 miljard meer dan tijdens de oorlog!

De aanhoudende militarisering in het noorden en het oosten is het enige wat de regering van Rajapakse kan bieden. Ondertussen neemt ook in het zuiden de repressie tegen iedere vorm van strijd van de arbeiders en de armen toe. De oorlog werd aanvankelijk tegen de Tamilsprekende bevolking gevoerd, maar is uiteindelijk gericht tegen alle armen en werkenden. Rajapakse spreekt dan wel van economische groei, maar intussen werken 1.272.901 Sri Lankese vrouwen in het Midden Oosten als huisslaven. Zij vormen de belangrijkste economische sector van het land.

Arbeiderseenheid

We mogen geen vertrouwen stellen in de onderdrukkers uit Westerse landen of uit India of China om de onderdrukte bevolking in Sri Lanka te ondersteunen. Deze regeringen zijn enkel geïnteresseerd in lucratieve zakendeals. Zij zijn het die de regering financieren met leningen. Deze regeringen aarzelden niet om de oorlog te steunen, ze zijn medeplichtig.

We kunnen ook geen vertrouwen stellen in de Verenigde Naties. Zou VN Secretaris-Generaal Ban-Ki Moon ingaan tegen de dictators van Sri Lanka of China die mee voor zijn herverkiezing zorgden? Een VN-stem voor een onderzoek naar de oorlogsmisdaden zou een nederlaag zijn voor de regering van Rajapakse, maar het zou geen einde maken aan de onderdrukking van de Tamilsprekende bevolking of de ontwikkeling van een militaire dictatuur in Sri Lanka.

De Tamilbevolking mag geen hoop vestigen in de kapitalistische regeringen en leiders. We moeten samen de strijd tegen onderdrukking aangaan, zoniet zal het regime zich steeds op een deel van de bevolking kunnen baseren en op verdeeldheid inspelen. Sinhalezen, Tamils, moslims, boeren en armen moeten samen de strijd aangaan. In Tunesië en Egypte zagen we hoe brutale dictators kunnen worden verdreven: door bewegingen van de massa’s zelf in een revolutionaire opstand. We moeten bouwen aan onafhankelijke organisaties van de arbeidersklasse en de onderdrukten als onderdeel van een verenigde beweging die we wapenen met een socialistisch alternatief.

De solidariteit in de diaspora opbouwen

De Occupybeweging in de VS stelt dat de 99% armsten zich moeten verenigen in de strijd tegen de 1% rijksten. Met de Tamil diaspora moeten we ons verbinden met de strijd van de 99% in de landen waar we wonen om echte solidariteit op te bouwen en onze natuurlijke bondgenoten te vinden in onze gezamenlijke strijd tegen onderdrukking. Dit betekent dat we ons moeten organiseren in vakbonden en in het verzet tegen het besparingsbeleid.

Tamil Solidarity is een internationale campagne die wordt ondersteund door Paul Murphy, verkozen in het Europees Parlement voor de Ierse Socialist Party, alsook door de United Socialist Party, de Sri Lankese afdeling van het CWI die zich steeds heeft verzet tegen het Sinhalese chauvinisme (ook voor en tijdens de oorlog). Tamil Solidarity nam actief deel aan verschillende betogingen en zet de strijd voor het recht op zelfbeschikking voor de Tamilsprekende bevolking voort. We zijn solidair met andere strijdbewegingen, vakbonden en linkse organisaties in Europa. Steun ons en bouw aan een gezamenlijk verzet.