Text Size

Wereldvluchtelingendag: Tamil Solidariteit voert actie aan VN-kantoren in Maleisië

In 2000 beslisten de Verenigde Naties om 20 juni uit te roepen tot wereldvluchtelingendag. De dag zou wereldwijd worden ‘gevierd’ en in het teken staan van het moeilijke lot van vluchtelingen. VN Secretaris-Generaal Ban Ko-Moon verklaarde: “Deze dag is een moment om stil te staan bij al wie moest vluchten en een moment om onze steun op te drijven”. In Maleisië werd op 20 juni actie gevoerd door de uitgebreide Tamil-gemeenschap in dat land, waaronder ook Tamils die de oorlog in Sri Lanka zijn ontvlucht.

Verslag vanuit Maleisië door Surain Satgunarajah

Tamil Solidarity wilde van de internationale vluchtelingendag gebruik maken om op te komen voor het lot van vluchtelingen in het land. We trokken naar het kantoor van de VN in Maleisië. Daar is er ook een vestiging van het Vluchtelingenagentschap van de internationale organisatie.

De VN zou vluchtelingen moeten beschermen en zorgen voor oplossingen waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd. Dat is echter niet de ervaring van vluchtelingen en asielzoekers in Maleisië. Die voelen zich totaal aan hun lot overgelaten. We namen contact op met vluchtelingenorganisaties van verschillende gemeenschappen. We maakten een gezamenlijk eisenplatform op rond negen punten voor een menswaardige asielprocedure en degelijke bijstand voor wie gevangen zit.

Onder de eisen onder meer het recht op degelijke medische begeleiding, het recht op onderwijs voor vluchtelingen en hun kinderen, het recht op een degelijk interview, het gebruik van professionele tolken doorheen de volledige procedure, wachtzalen met een minimum aan voorzieningen,...

We trokken op 20 juni met een 50-tal vluchtelingen naar de kantoren van de VN om de eisen van het platform te overhandigen. Dat mocht niet, het veiligheidspersoneel van de VN nam de eisen in ontvangst en stelde dat de vertegenwoordiger van de VN niet aanwezig was. De eisen zouden overgebracht worden.

Tamil Solidarity hield nog een persconferentie voor de VN-kantoren om het lot van vluchtelingen in het land onder de aandacht te brengen. We zullen verder campagne voeren voor de rechten van vluchtelingen. In het bijzonder voeren we campagne voor degelijk onderwijs en opvang voor vluchtelingen uit Sri Lanka. Die kunnen nog steeds niet legaal in Maleisië werken en de meeste vluchtelingen kunnen de inschrijvingsgelden voor private scholen niet betalen. Een aantal andere gemeenschappen van vluchtelingen zijn eveneens georganiseerd en kunnen een rol spelen in het organiseren van de vluchtelingen uit Sri Lanka.