Text Size

Stop dit dodelijk asielbeleid! Voor het recht op asiel, en voor een wereld waarin niemand hoeft te vluchten

DolmatovDe dood van de Russische vluchteling Dolmatov, tot zelfmoord gedreven door het asielbeleid, heeft zelfs in de Tweede Kamer tot opschudding geleid. Verantwoordelijk ministerTeeven leek zelfs even aftreden boven het hoofd te hangen. Maar uiteindelijk lieten de regeringspartijen hem aanblijven. Hadden we ook anders kunnen verwachten? De traditionele partijen zijn met huid en haar verbonden aan een asielbeleid dat niets menselijks heeft. Dit beleid is een concreet gevolg van de verdeel-en-heerspolitiek van de rechtse partijen. Al tientallen jaren lang worden vluchtelingen tot zondebok gemaakt, om de aandacht af te leiden van het rechtse afbraakbeleid.

Artikel door Barbara Veger

Teeven erkende dat er “fouten” waren gemaakt, maar weigerde af te treden. Het gaat echter niet alleen om fouten in het systeem, zoals administratieve missers waardoor Dolmatov uitgezet dreigde te worden terwijl er nog een beroep lag, of de al langer bekende tekortschietende medische zorg in de detentiecentra, waardoor Dolmatov geen hulp kreeg na een eerste zelfmoordpoging. Het hele systeem deugt niet. Vluchtelingen worden opgesloten, met een nog veel strenger regime dan criminelen krijgen, terwijl ze niets strafbaars hebben gedaan. Vluchtelingen zijn al tientallen jaren lang afgeschilderd als gelukszoekers, uitvreters en profiteurs. Niet alleen door extreemrechts, maar ook door partijen als PvdA, VVD enCDA. Op die manier proberen ze jongeren en werkenden van verschillende afkomst tegen elkaar uit te spelen. Als de onvrede zich op vluchtelingen richt, blijven de rechtse partijen en hun systeem zelf buiten schot. Racisme als verdeel-en-heers-tactiek.

 

De realiteit is, dat niemand zomaar zijn haard en huis verlaat. In deze kapitalistische wereldis de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter geworden, barsten steeds weer opnieuw oorlogen en milieurampen uit. De (westerse) multinationals buiten de zogenaamde “Derde Wereld” genadeloos uit en de vertegenwoordigers van diezelfde multinationals gaan vervolgens klagen als mensen uit pure nood naar het westen vluchten. Zolang de ongelijkheiden het onrecht in de wereld voortduren, moet eenieder het recht hebben op asiel. Maar de werkelijke oplossing ligt natuurlijk in een wereld zonder oorlog, milieurampen en honger, zodat niemand hoeft te vluchten. Zo’n wereld kunnen we wel degelijk bereiken als we de handen ineenslaan en voor een democratisch socialistische wereld vechten. En tot die tijd moet onze eis zijn: behandel vluchtelingen niet als rechtelozen, voor het recht op asiel!