Text Size

Roep om democratie binnen de SP!

Nadat SP-lid Duzgun Yildirim door voorkeursstemmen tegen de zin van de SP-leiding voor de SP in de Eerste Kamer werd gekozen, werd hij door het bestuur van de SP hard aangevallen. Zoals wel vaker kwamen de gebreken van de sterk centralistische partijstructuur zonder echte basis-democratie naar voren. Omdat Duzgun er zich niet bij neerlegde, en steun kreeg van veel gewone SP-leden in met name Overijssel en Drenthe, bereikte de kwestie van de partijdemocratie uitgebreid de media. Dat het SP-bestuur de hoofdredactrice van partijblad de Tribune schorste omdat zij een artikel wilde plaatsen waarin medestanders van Duzgun aan het woord kwamen, droeg bij aan het beeld van een SP-top in paniek.

Door Patrick Zoomermeijer, Offensief Zaanstreek 

Wij van de socialistische organisatie Offensief hebben zijn nu al bijna 10 jaar actief binnen de SP en hebben vanwege onze radicaal-socialistische opvattingen al vaker de weerstand vanuit het partijbestuur mogen ondervinden. Al vanaf de eerste dag dat leden van Offensief actief werden in de SP, schreven wij in onze SP-brochure "De Socialistische Partij: revolutie of reformisme - kansen en gevaren" onder andere het volgende:

"Het is belangrijk om leden voor te bereiden op de rol als strijdbare kaders, en daarom moet er veel meer aandacht komen voor scholing, zeker voor politieke scholing (geschiedenis van de arbeidersbeweging, leren van ervaringen uit het verleden om niet dezelfde fouten te herhalen, analyse van de vakbond, etc.). Een gesprek met nieuwe leden vooraf. Het toewijzen van een begeleider (‘mentor’). Dat zal ongetwijfeld een aantal potentiële leden afschrikken, maar lid van de SP is geen hobby. Mensen die al actief zijn, en de SP als een strijdbaar en socialistisch alternatief (gaan) zien, zullen zo’n serieuze houding weten te waarderen. Er moeten meer ledenvergaderingen (geen kerngroepvergaderingen) komen: liefst één per maand, teneinde de leden meer te betrekken. Inspraak voor leden in wie er betaald voor de partij worden aangenomen. Geen stapeling van functies (zoals voorzitter/fractievoorzitter). Een intern discussiebulletin. Alleen zó creëer je de mondige, kritische leden die je nodig hebt om de maatschappij te veranderen. Zo wapen je ze tegen de continue propaganda in de media tegen de ‘maakbaarheid’ van onze wereld. Zo geef je een voorproefje inzake zelfwerkzaamheid en inspraak van de socialistische maatschappij die wij nastreven."

Inmiddels hebben de SP-afdelingen Assen, Emmen en Borger-Odoorn zich solidair verklaard in de roep voor meer democratie in de SP. Buiten deze twee afdelingen steunen ook vele individuele SP-leden, waaronder bestuurs- en raadsleden in Zwolle, en SP-ers uit bevoorbeeld Zuthpen en Amsterdam deze zaak. Ze hebben samen met Duzgun het "Comité Democratisering SP" opgericht. Er is ook al een website waarop SP-leden hun grieven uiten: www.spanders.nl

Laten we hopen dat dit tot een gezonde discussie binnen de SP leidt, zodat de SP de open en strijdbare partij wordt die we nodig hebben na het verraad van de PvdA, in onze strijd tegen afbraakbeleid, oorlog en de vrije markt!

Meer lezen, behoefte aan discussie?