Text Size

Wat is Socialistisch Alternatief?

Socialistisch Alternatief is een revolutionair-socialistische organisatie die al sinds 1977 - onder de namen Inter, Voorwaarts en Offensief - strijdt voor een democratisch en socialistisch alternatief voor het kapitalisme. We zijn daarbij op scholen, in buurten en bedrijven betrokken in deze dagelijkse strijd voor verbeteringen. Wij staan daarbij aan de kant van de werkende mensen, jongeren, armen, vrouwen, holebi's, allochtonen en andere onderdrukten in de samenleving en staan voor collectieve strijd.

In een maatschappij waarin de massamedia van de bazen en de heersende elite de toon bepalen, is de behoefte aan een visie die partij kiest voor de "kleine" man en vrouw hoog! Wij kiezen daarbij bewust voor om ons niet afhankelijk te maken van enigerlei subsidie of advertentie inkomsten, om zo onze onafhankelijkheid van het kapitaal te waarborgen. 

Verder zijn we actief in SP en de vakbond en komen we op voor een socialistisch alternatief voor de parlementaristische en bureaucratische koers van de afgelopen jaren. 

CWI logoWe zijn als socialisten overtuigde internationalisten. We zijn immers allemaal onderdeel van één arbeidersklasse die strijd tegen hetzelfde probleem. Socialisme kan alleen maar werken op internationaal verband. Daarom zijn we lid van het Committee for a Workers' International dat actief is in 40 landen overal ter wereld. 

Ben jij geïnteresseerd in een socialistisch alternatief en wil jij daartoe je steentje bijdragen, schroom vooral niet en neem contact met ons op!

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waar wij voor staan

Onze standpunten in een notedop...

Werk en inkomen

 • Voor het afschaffen van de BTW op levensnoodzakelijke producten. Verhoog de winstbelasting.

 • Voor een minimumloon van 10 euro netto per uur zonder uitzonderingen vanaf 18 jaar. 200 euro loonsverhoging ineens ter compensatie van de invoering van de euro en jaren van "nullijn". Voor een herinvoering van de automatische prijsindex om de inflatie te compenseren.

 • Voor een 32 urige werkweek met behoud van inkomen en volledige herbezetting door nieuw gecreëerde banen. Garantie op passend werk voor iedereen.

 • Een einde aan de flexibilisering. Alle arbeiders, inclusief part-timers, invalkrachten en migranten werkers hebben recht op dezelfde arbeidsrechten en loon. Gelijk loon voor gelijk werk!

 • Voor een nationalisatie onder arbeiderscontrole en -beheer van alle bedrijven die massa-ontslagen willen doorvoeren.

Sociale en publieke voorzieningen

 • Een einde aan de privatiseringen. Voor een investeringsprogramma in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de nuts bedrijven om de jaren van bezuinigingen in te halen. Voor een (her)nationalisatie van deze vitale sectoren onder gemeenschapscontrole en -beheer. Voor gratis toegang tot deze diensten.

 • Voor een grootscheeps programma van sociaal woningbouw om de enorme tekorten in goedkope en goede woningen op te lossen. Een einde aan de grondspeculatie die de huizenprijzen de pan doet uitschieten door middel van het onderbrengen van alle grond in gemeenschapshanden.

 • Maak besteding van publieke gelden ook voor iedereen controleerbaar door middel van democratische raden waar zowel de arbeiders van deze diensten zitten als hun gebruikers.

 • Voor een herstel van de sociale zekerheid. Alle uitkeringen en pensioenen omhoog naar 100% van het laatst verdiende loon met het minimumloon als ondergrens en een koppeling aan de lonen. De pensioen- en AOW-leeftijd verlagen naar 60 jaar, te beginnen met de zwaarste beroepen.

Stop racisme en fascisme!

 • Schaf de racistische immigratie-wetgeving af. Onmiddellijke sluiting van alle vluchtelingengevangenissen. Los het armoede- en oorlogsprobleem op in de ontwikkelingslanden waardoor mensen vluchten. Gelijke rechten voor iedereen die hier woont, inclusief actief en passief kiesrecht voor migranten.

 • Geen spreekrecht voor nazi’s. Voor mobilisering van massale tegenacties om te voorkomen dat extreem-rechts zich kan organiseren en manifesteren.

 • Voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme; ontmasker de volksmennerij van rechts-populisten als Wilders.

Milieu

 • Voor grootsscheeps onderzoek en ontwikkeling van alternatieve vormen van energie, zoals uit zon en wind.

 • Pak de vervuiling bij de bron aan, voor schonere productie technieken in de industrie. De energiebedrijven in publiek bezit. Controle vanaf de werkvloer of de bestaande milieu-wetgeving en veiligheidsmaatregelen wel wordt nageleefd.

 • Voor een uitbreiding en gratis beschikbaar stellen van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

Socialistische Partij

 • Voor een strijdbare SP die opkomt voor een alternatief voor het kapitalisme. Nee tegen coalities onder neoliberale vlag.

 • Voor het standpunt dat de SP lokaal of op andere niveaus waar de partij in een machtspositie zit de burgerlijke wet kan overtreden in naam van de werkende mensen, jongeren en armen in de samenleving. It is better to break the law, than to break the poor.

 • Voor een politieke en democratische leiding van de SP om zo de strijd te organiseren tegen dit kabinet. Weg met de regering Rutte!

Arbeidersbeweging

 • Voor een strijdbare en democratische vakbeweging. Een vertegenwoordiger in de vakbeweging mag niet meer verdienen dan de gemiddelde geschoolde arbeider en dient door de achterban gekozen en direct afzetbaar te zijn.

 • Voor het recht om te demonstreren en te protesteren! Nee tegen zogenaamde anti-terreur wetten die onze democratische rechten beknotten.

 • Voor de opening van de boeken van de grote bedrijven. Deze zeggen zogenaamd verlies te draaien terwijl het ze gaat om winstmaximalisatie. Laat ze maar eens bewijzen hoeveel verlies ze draaien, hoeveel ze investeren in hun materiaal en in hun personeel.

Vrede

 • Geen steun aan imperialistische inmenging of oorlogen. In plaats daarvan steun aan de arbeidersbeweging in het buitenland, die als enige in staat zal zijn voor blijvende vrede en democratie te zorgen.

 • Geen deelname aan ‘vredesmissies’, die, waar dan ook ter wereld, slechts de belangen van de Westerse multinationals dienen en het terrorisme zullen stimuleren, in plaats van het welzijn van de gewone mensen te verbeteren. Troepen terug uit Afghanistan!

 • Nederland uit de NAVO, de WTO en de Wereldbank. Geen steun aan imperialistische instrumenten van de heersende elite.

Socialisme en internationalisme

 • Onteigening van de grote bedrijven die de economie domineren: industrie, infrastructuur, banken en andere financiële instellingen. Compensatie van aandeelhouders alleen op basis van bewezen behoefte.

 • De productiemiddelen in handen van de gemeenschap en democratisch gepland voor de voorziening in de behoeften van de miljoenen, niet de miljonairs.

 • Voor volledige democratie. Alle functionarissen worden gekozen en staan onder controle van diegenen die hen gekozen hebben: niet alleen de regering en de volksvertegenwoording, ook de bestuurders van bedrijven, de rechters en de politiecommissarissen.

 • Voor een vrijwillige federatie van socialistische staten in Europa als alternatief op het EU van de bazen. Dit als eerste stap op weg naar een wereldfederatie van socialistische staten!

Donatie?

Helaas heeft veel van het werk wat we willen doen ook een prijs, letterlijk. Het maken van een periodieke krant, pamfletten, brochures, het houden van bijeenkomsten, het voeren van campagnes en het produceren van bijbehorend materiaal en de groei van onze organisatie in Nederland en internationaal ... is allemaal niet gratis. Wij weigeren elke vorm van subsidie van de overheid om zo onafhankelijk en gebaseerd op de arbeidersbeweging ons werk te kunnen bouwen. We vragen daarom om een bescheiden bijdrage als je onze politieke ideeën ondersteunt en ons werk een zetje  wil geven, zonder verder actief betrokken te zijn. 

Als je ons regelmatig wilt steunen, kun je het beste ons gironummer gebruiken. Maak geld over op giro 2079240 onder vermelding van "donatie". Maar ook een eenmalige gift is van harte welkom! Hiervoor kun je op de "Doneren" knop klikken. Enorm bedankt!